Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Lp Data Nazwa
1 22.01.2021 Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji oraz wsparcie na urządzenie firmy PALO ALTO NETWORKS PA-850

2 21.12.2020 Plan postępowań Domu Kultury KADR na 2021 rok

3 11.09.2020 Konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 32

4 07.07.2020 PZP/2/2020 postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury „KADR”

5 20.03.2020 Zaproszenia do składania ofert na: ?Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020

6 17.03.2020 Postępowanie PZP/1/2020 na świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

7 23.01.2020 Postępowanie (PZP/4/2019) na świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej gmachu Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

8 22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert na odnowienie licencji oraz wsparcie na urządzenie firmy PALO ALTO NETWORKS PA-850

9 27.12.2019 Postępowanie PZP/3/2019 na kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

do góry