Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

http://bip.dkkadr.waw.pl/dkk/zamowienia-publiczne/3948,Zaproszenia-do-skladania-ofert-na-Przeprowadzenie-badania-sprawozdania-finansowe.html
2021-04-10, 23:25

Zaproszenia do składania ofert na: ?Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020

Metadane

Data publikacji : 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony