Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyniki otwartego konkursu na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2022/2023.

PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT w sprawie Konkursu Ofert dotyczącego prowadzenia zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2022/2023 w Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1. W dniu 30.06.2022 r. o godz. 15.00 w sali 007a siedziby Organizatora Konkursu dotyczącego prowadzenia zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2022/2023 w Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zwanego dalej „Konkursem”, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury „KADR” w składzie:

1) Zbigniew Darda – Dyrektor Domu Kultury Kadr– Przewodniczący Komisji Konkursowej;
2) Katarzyna Cieślak – Specjalistka ds. edukacji kulturalnej – Członek Komisji Konkursowej.
3) Katarzyna Widźgowska – Specjalistka ds. promocji – Członek Komisji Konkursowej.

2. Przedmiotem posiedzenia było dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszych Ofert spośród złożonych w Konkursie w terminie ustalonym w Regulaminie Konkursowym.

3. Komisja stwierdziła, iż w terminie ustalonym w Regulaminie Konkursowym wpłynęły 221 oferty.

4. Komisja stwierdziła, iż każda ze złożonych Ofert spełniania wymagania formalne przedstawione w Regulaminie Konkursu opublikowanym na stronie https://www.dkkadr.waw.pl/konkursy/.

5. Każda złożona Oferta podlegała ocenie przez Komisję Konkursową według poniższych kryteriów:
1) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć przez Instruktora;
2) innowacyjność proponowanych zajęć;
3) wartość merytoryczna Oferty;
4) kwalifikacje Instruktora.

6. Komisja oceniała Oferty Instruktorów w podziale na dziesięć kategorii konkursowych:
1) sztuki wizualne;
2) taniec;
3) teatr;
4) muzyka;
5) DIY;
6) rozwój;
7) ruch;
8) język i kultura;
9) aktywny senior.

7. Komisja wyłoniła 96 najkorzystniej ocenionych Ofert do prowadzenia zajęć w Domu Kultury „KADR”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu z oceny Ofert.

8. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu.

9. Komisja informuje, iż w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi nakazami, w tym w zakresie zachowania dystansu społecznego, skutkującymi w rezultacie ograniczeniem ilości osób mogących jednocześnie przebywać w siedzibie DK Kadr, umowy na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych we wrześniu 2022 r. mogą nie zostać zawarte ze wszystkimi wyłonionymi z konkursu Wykonawcami w nowym sezonie 2022/2023.

10. Na tym Protokół z oceny Ofert zakończono.

Protokołowała Katarzyna Cieślak

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2022
Data modyfikacji : 05.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Cieślak Dział Programowy
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Kaczmarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Kaczmarczyk

Opcje strony

do góry