Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Poniżej znajdują się dane teleadresowe, pod którymi można składać skargi i wnioski:

  • pisemnie: Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rzymowskiego 32 02-697  Warszawa;
  • za pomocą telefaksu: 022 843 88 81;
  • pocztą elektroniczną: dyrektor@dkkadr.waw.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.

Co powinno zawierać pismo?

Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.
Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Domu Kultury "Kadr", jej adres oraz określić żądanie, wniosek.
Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Pismo musi być podpisane.
Szczegóły określa Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury ?Kadr? w Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy

Metadane

Data publikacji : 18.12.2017
Data modyfikacji : 04.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Kaczmarczyk

Opcje strony

do góry