Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

https://bip.dkkadr.waw.pl/dkk/udostepnianie-informacj/3936,Udostepnianie-informacji-publicznej.html
21.06.2024, 15:02

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:


Domu Kultury  "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Rzymowskiego 32
02-697 Warszawa
w godzinach 8.00 – 20.00.


Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2013
Data modyfikacji : 04.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Kaczmarczyk

Opcje strony