Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Lp Data Nazwa
1 07.11.2023 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m. st. Warszawy

2 23.10.2023 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m. st. Warszawy

3 10.10.2023 Konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 32

4 29.09.2023 Zaproszenie do składania ofert” na: „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m. st. Warszawy

5 07.09.2023 Zaproszenie do składania ofert” na: „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m. st. Warszawy

6 17.08.2023 „Konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 32”.

7 11.08.2023 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz 2024 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy”

8 30.06.2023 POSTĘPOWANIE nr PZP/ 1 /2023 pt.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekcie stanowiącym siedzibę Domu Kultury „KADR” mieszczącym się przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie

9 29.06.2023 Plan postępowań DK KADR 2023 aktualizacja_BZP 00021162_02_P

10 25.11.2022 POSTĘPOWANIE NR PZP/ 5 /2022 Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie w 2023 rok

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry