Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Lp Data Nazwa
1 08.02.2022 POSTĘPOWANIE nr PZP/1/2022 na świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej gmachu Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

2 14.01.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

3 12.01.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na odnowienie licencji oraz wsparcie na urządzenie firmy PALO ALTO NETWORKS PA-850

4 10.01.2022 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy

5 20.12.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy

6 08.12.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy.

7 23.11.2021 Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie w roku 2022

8 19.11.2021 Postepowanie nr PZP/4/2021 na kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie w latach 2022 - 2023

9 05.11.2021 Ogłoszenie o przetargu na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w latach 2022 – 2023

10 05.11.2021 Aktualizacja planu zamówień 2021

Wybierz Strony

do góry