Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Lp Data Nazwa
1 17.08.2022 POSTĘPOWANIE nr PZP/3/2022: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy”

2 20.07.2022 POSTĘPOWANIE nr PZP/2/2022: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy”

3 18.07.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja

4 08.02.2022 POSTĘPOWANIE nr PZP/1/2022 na świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej gmachu Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

5 14.01.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

6 12.01.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na odnowienie licencji oraz wsparcie na urządzenie firmy PALO ALTO NETWORKS PA-850

7 10.01.2022 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy

8 20.12.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy

9 08.12.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz na zasadzie prawa opcji za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu, że badana jednostka kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy.

10 23.11.2021 Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie w roku 2022

Wybierz Strony

do góry